Lider w stosowaniu technik przyjaznych środowisku z branży parkietów do zastosowań komercyjnych

W Pergo dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywny wpływ naszych produktów i procesów na środowisko naturalne. Dbałość o środowisko naturalne jest priorytetem na każdym etapie cyklu życia parkietu. Od momentu zakupu i produkcji po dystrybucję, w trakcie użytkowanie do zakończenia eksploatacji podłogi – wciąż szukamy bardziej wydajnych energetycznie procesów, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne.

energooszczednosc

Energooszczędna
produkcja

Wykorzystywana na miejscu woda służy głównie do celów grzewczych w trakcie procesu produkcyjnego. Zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochrona jest jednym z fundamentów ochrony środowiska na całym świecie. Podjęliśmy szereg działań w celu zmniejszenia zużycia wody podczas produkcji i uniknięcia produkcji ścieków na wszystkich jej etapach. W związku z tym możemy pokusić się o stwierdzenie, że 97% naszych dostaw wody do produkcji stanowi woda poddana wewnętrznemu recyklingowi.

recykling

Używamy starannie wyselekcjonowanych surowców

Stworzony przez Pergo parkiet drewniany składa się wagowo z ponad 60% materiału pochodzącego z recyklingu. Wszystkie odpady powstałe podczas procesu produkcyjnego (pył szlifierski, pył po frezowaniu, ścinki itp.) są poddawane recyklingowi. Nie korzystamy z materiałów pochodzących z recyklingu zewnętrznego, ponieważ chcemy zachować pełną kontrolę nad zawartością naszego produktu.

przepisy

Przestrzegamy wszystkich przepisów (i innych regulacji)

Dzięki ścisłej selekcji i kontroli produktów uwalniane jest tylko absolutne minimum lotnych związków organicznych (LZO). Lotne związki organiczne (LZO) to substancje wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach. W przypadku parkietów Pergo najważniejszym lotnym związkiem organicznym jest formaldehyd. Emisja formaldehydu jest znacznie niższa od najbardziej rygorystycznych norm UE w tym zakresie.

Oznakowania ekologiczne

nordic ecolabel

Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel. Pergo jest pierwszym producentem podłóg, który otrzymał certyfikat ekologiczny Nordic Ecolabel, „Zielony Łabędź”.

Logo PEFC

PEFC

Certyfikat PEFC (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśne). Oznacza, że całe drewno wykorzystywane w tych produktach pochodzi z lasów odnawialnych.>

m1


M1

M1 – Fińska etykieta klasyfikacji emisji.

Afsett A

Afsett (A)

Afsett (A). Afsett to francuski certyfikat mający zastosowanie do regulacji emisji.