Marka Pergo jako pierwsza otrzymała europejski certyfikat Ecolabel za laminowane podłogi

Pergo — marka podłóg należąca do spółki UNILIN, stanowiącej część grupy Mohawk — jako pierwsza została wyróżniona europejskim certyfikatem Ecolabel nadanym laminowanym podłogom wytłaczanym metodą bezpośrednią (DPL). Podłogi laminowane Pergo i parkiety Pergo Parquet już wcześniej otrzymały certyfikat Nordic Swan. Wyróżnienie ich europejskim certyfikatem Ecolabel potwierdza gwarancję zrównoważonej produkcji laminowanych podłóg Pergo, a także umacnia pozycję marki na rynku.

Certyfikat EU Ecolabel został wprowadzony przez Komisję Europejską w roku 1992; jest on przyznawany usługom oraz produktom spełniającym wysokie standardy środowiskowe w całym cyklu życia: od pozyskiwania surowców, produkcji, aż po dystrybucję i utylizację. Kryteria przyznawania certyfikatu Ecolabel są określane między innymi przez organizacje pozarządowe, rządy poszczególnych krajów, przedstawicieli przemysłu i uczelni oraz grupy klientów. Certyfikat Ecolabel informuje nabywców o wpływie wyróżnionych nim usług lub produktów na zdrowie i środowisko.

Wymagania prawne to nie wszystko

Pod koniec stycznia 2017 zmieniono zakres produktów, które mogą być objęte certyfikatem Ecolabel: oprócz podłóg drewnianych, korkowych i bambusowych teraz uwzględnia on także podłogi laminowane. Ten nadawany dobrowolnie certyfikat obejmuje znacznie więcej kryteriów niż zasadnicze wymagania prawne. Przykładowo zabrania on stosowania niektórych substancji chemicznych lub ogranicza ich dozwoloną ilość do poziomu znacznie niższego niż przewidziany prawem.

"Ponieważ naszą wizją od zawsze było tworzenie pięknych, komfortowych i wysokiej jakości produktów w zrównoważony sposób, skupiamy się na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko oraz stosowaniu zasad gospodarki obiegowej. Jako pierwszy producent, który otrzymał nowy certyfikat Ecolabel, od kilku podejmujemy wysiłki w zakresie zrównoważonej działalności."

Tino Mulle, dyrektor ds. strategii UNILIN division flooring.

Aby uzyskać certyfikat Ecolabel, producent podłóg powinien:
 • Stosować materiały wytwarzane w zrównoważony sposób;
 • Spełniać określone kryteria związane z cyklem życia produktu;
 • Zmniejszyć energochłonność produkcji;
 • Znacznie ograniczyć użycie szkodliwych substancji;
 • Zmniejszyć ilość szkodliwych pozostałości poprodukcyjnych;
 • Zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach;
 • Wytwarzać produkty trwałe i o wysokiej jakości.

Gospodarka obiegowa

Oznakowanie Ecolabel jest jednym z najlepszych narzędzi pozwalających promować gospodarkę obiegową na jednolitym rynku UE. Dla Pergo pozyskiwanie i utylizacja surowców w zrównoważony sposób zawsze będą kluczowymi aspektami działalności. Podczas produkcji podłóg Pergo przestrzegamy następujących wytycznych:

 • Kaskadowanie, które stanowi podstawę gospodarki obiegowej: wykorzystując odpady drzewne zachowujemy surowiec w cyklu produkcyjnym tak długo, jak to możliwe. Wierzymy, że drewno można wykorzystywać w celach energetycznych tylko jeśli jego przetwarzanie nie będzie już możliwe.
 • Unikanie długu węglowego (różnicy między CO2 emitowanym a CO2 pochłanianym przez nowo posadzone drzewa w danym czasie) poprzez wydłużenie cyklu życia drewna. Do pochłonięcia 1 tony dwutlenku węgla jedno drzewo potrzebuje aż 40 lat. Wydłużenie cyklu życia drewna daje drzewom więcej czasu na pochłanianie dwutlenku węgla zanim zostaną one wykorzystane w celach produkcyjnych.
 • Myślenie w sposób globalny przez zamykanie cyklu logistycznego na poziomie lokalnym: w Pergo w możliwie największym stopniu pozyskujemy surowce lokalnie. Niemal wszystkie lasy znajdują się w promieniu 400 kilometrów.
 • Produkcja trwałych podłóg charakteryzujących się długim cyklem życia.
eu-ecolabel-logo