Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej („Witryna”) pochodzą od firmy Unilin BV („UNILIN”). Korzystając z Witryny, potwierdzają Państwo przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie niniejszych warunków korzystania z niej.

Informacje zawarte w Witrynie mają wyłącznie cel informacyjny i nie udzielamy na nie żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje, nie gwarantujemy dokładności ani kompletności podawanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania informacji zamieszczonych w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia i wcześniejszej akceptacji.

Firma UNILIN ani żaden z członków jej zarządu, pracowników i doradców nie mogą w żadnych okolicznościach odpowiadać za szkody spowodowane przez lub wynikające z korzystania z Witryny lub zamieszczonych na niej informacji.

Firma UNILIN nie odpowiada za szkody wynikające z jakichkolwiek przerw w działaniu Witryny, spowodowane przez usterki techniczne bądź wirusy (lub podobne elementy zakłócające), przeglądanie bądź wykorzystywanie stron internetowych (np. za pośrednictwem hiperlinków), do których odnośniki umieszczono w Witrynie, ani informacji podanych na tych stronach.

Firma UNILIN nie ponosi odpowiedzialności za komunikację elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Dotyczy to korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, opóźnienia, przechwycenia i manipulacji przez strony trzecie.

Użytkownicy Witryny są odpowiedzialni za wszelkie wybory i decyzje podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z Witryny lub za jej pośrednictwem

Użytkownicy Witryny muszą sami podejmować wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi itd.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie informacje podawane w Witrynie są chronione prawem autorskim. Prawo autorskie przysługuje firmie UNILIN. Żadne informacje nie mogą być powielane ani dystrybuowane bez wcześniejszej i wyraźnej zgody firmy UNILIN.

Wszelkie spory mające związek z Witryną lub wynikające z jej użycia będą rozstrzygane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo belgijskie.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ZOSTAŁY OPRACOWANE W CELU POINFORMOWANIA PAŃSTWA, JAKIE DANE SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ ‘FIRMĘ Unilin BV, Z SIEDZIBĄ W OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIA (UNILIN’), DLACZEGO SĄ ONE ZBIERANE I JAK BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE, A TAKŻE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ NAS NA PAŃSTWA TEMAT W WYNIKU PAŃSTWA ODWIEDZIN NASZEJ WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TE ZASADY. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z TYMI ZASADAMI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Zbieramy informacje osobowe na dwa sposoby:

przez rejestrację i informacje podawane lub wprowadzane przez Państwa na określonych stronach tej witryny oraz przy użyciu metod zautomatyzowanych, w szczególności plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć poniżej. Użytkowników witryny możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, wieku, adresu, numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a także innych danych osobowych lub kontaktowych. Możemy także prosić o komentarze, sugestie lub inne informacje dotyczące naszej witryny, naszych produktów lub usług bądź firmy. Możemy ponadto prosić o podanie innych informacji w związku z konkursami, losowaniami oraz innymi ofertami promocyjnymi lub działaniami marketingowymi, w tym o zamieszczanie tekstów, zdjęć, filmów lub plików dźwiękowych.

DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

ogólne korzystanie z Witryny i zarządzanie nią, w tym wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz przekazywanie informacji na temat rozwiązań, usług i produktów firmy UNILIN. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przekazywane nam lub zgromadzone przez nas wykorzystujemy do następujących celów:

aby odpowiadać na bezpośrednie prośby zgodnie z opisami podanymi w momencie zbierania informacji lub zgodnie z opisem podanym przed wykorzystaniem Państwa informacji; aby zarządzać Państwa udziałem w konkursach, losowaniach, innych ofertach promocyjnych bądź działaniach marketingowych; aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników naszej witryny i naszych klientów; w innych legalnych celach biznesowych, obejmujących okresowe przesyłanie Państwu naszych materiałów reklamowych lub innych informacji marketingowych na temat naszych spółek i marek, którymi mogą być Państwo zainteresowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej/poczty tradycyjnej/wiadomości SMS (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w momencie rejestracji w naszej witrynie). Możemy łączyć przekazywane nam informacje z danymi uzyskiwanymi z innych źródeł — między innymi z informacjami, które Państwo przekazują w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium, np. przez jedną z witryn powiązanych z naszą witryną.

Informacje, które śledzimy — na przykład za pomocą plików cookie — są wykorzystywane do personalizacji witryny i jej usprawniania oraz do dostosowania ofert prezentowanych w naszej witrynie do preferencji użytkowników zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej.

We wszystkich przypadkach innych niż wyżej opisane będziemy zawsze najpierw informować użytkowników o celu, w jakim dane osobowe są zbierane, a dopiero potem zbierać lub wykorzystywać te informacje.

Informacje osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji wyżej opisanych celów lub jak tego wymagają przepisy.

KOMU PRZEKAZUJEMY INFORMACJE?

Nie sprzedajemy informacji osobowych niezwiązanym z nami stronom trzecim, ale możemy przekazywać je podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych i działającym w naszym imieniu, powiązanym z nami spółkom, w tym naszej spółce nadrzędnej i innym markom UNILIN, a także partnerom biznesowym — np. stronom trzecim, z którymi organizujemy wspólne promocje lub prowadzimy programy biznesowe, a które mogą być zainteresowane przekazaniem Państwu informacji o swoich markach.

Prosimy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, spółkom z nami powiązanym lub stronom trzecim, z którymi organizujemy wspólne promocje lub prowadzimy programy, zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Niniejszym akceptują Państwo przeniesienie swoich danych osobowych w takich przypadkach.

Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, możemy także ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli będziemy przekonani, że wynika to z przepisów, rozporządzenia, nakazu sądowego lub wymogu prawnego bądź wniosku rządu. W mało prawdopodobnym przypadku przejęcia przez stronę trzecią całości lub części naszego przedsiębiorstwa informacje na temat Państwa zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy. Nie przyjmując żadnego zobowiązania do podejmowania takich działań, zastrzegamy sobie także prawo do zbierania i przekazywania wszelkich informacji, które uważamy za niezbędne do kontroli lub podejmowania czynności związanych z podejrzeniem oszustwa, nielegalnymi działaniami, potencjalnymi szkodami dla osób bądź szkodami materialnymi, w celu ochrony siebie, użytkowników bądź ich spadkobierców, a także w innych celach zgodnych z prawem lub przez nie wymaganych.

Prosimy także pamiętać, że niektóre części naszej witryny internetowej mogą być interaktywne i mogą umożliwiać użytkownikowi zamieszczanie informacji widocznych przez innych użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce, by pochodzące od niego informacje były dostępne publicznie, nie należy korzystać z tych części witryny internetowej.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY I DLACZEGO TO ROBIMY?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane witryny internetowe. Są one powszechnie używane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania witryn internetowych, a także przekazywania informacji właścicielom tych witryn.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie:

aby udoskonalić i dostosować sposób korzystania z naszej witryny do Państwa potrzeb. Obejmuje to: zapisywanie Państwa preferencji językowych, zachowywanie informacji podawanych w formularzach, zapamiętywanie produktów w koszykach zakupowych (jeśli dotyczy), analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny przez usługę Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookie były wykorzystywane, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny, ponieważ bez tych plików nasza witryna nie będzie prawidłowo działać.

Ta witryna wykorzystuje między innymi następujące pliki cookie stron trzecich:

Większość przeglądarek sieciowych umożliwia kontrolowanie plików cookie przez ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o sposobach sprawdzania, jakie pliki cookie zostały pobrane oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, należy odwiedzić witrynę www.allaboutcookies.org.

REZYGNACJA

Jeśli w dowolnym momencie zadecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać żadnych informacji handlowych ani promocyjnych związanych z naszymi produktami i usługami bądź dotyczącymi produktów lub usług związanych z nami firm bądź partnerów biznesowych, z którymi organizujemy promocje lub prowadzimy programy, prosimy kliknąć link zamieszczony w dowolnej wiadomości promocyjnej, którą Państwo od nas otrzymają.

Prosimy pamiętać, że jeśli Państwo zrezygnują z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, nadal będziemy Państwu przesyłać informacje związane z założonym w naszej witrynie kontem — na przykład odpowiedzi na zapytania o nasze produkty lub usługi bądź informacje z nimi związane (takie jak wiadomości o loteriach, w których wzięli Państwo udział).

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich związanych z Państwem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, przesyłając nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. Mogą Państwo także w dowolnym momencie zrezygnować z dowolnych kampanii marketingu bezpośredniego i poprosić o nieprzesyłanie dodatkowych materiałów promocyjnych, nie ponosząc przy tym opłat i nie musząc podawać uzasadnienia.

BEZPIECZEŃSTWO

W niniejszej witrynie korzystamy z używanych powszechnie środków ochrony informacji podawanych. Chociaż dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podczas przechowywania, wykorzystywania i ujawniania przekazanych nam informacji, żadna witryna internetowa nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym zachęcamy Państwa do podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, w tym, na przykład, do zachowywania poufności wszystkich nazw użytkownika i haseł.

WITRYNY STRON TRZECICH

Niektóre części niniejszej witryny mogą zawierać łącza do witryn stron trzecich. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do witryny, na której zostały opublikowane, i nie opisują praktyk związanych ze zbieraniem informacji przyjętych w innych witrynach, łącznie z witrynami powiązanymi przez łącza z niniejszą witryną. Łącza te są zamieszczone dla Państwa wygody; należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na działania stron trzecich ani na ich witryny. Strony trzecie mogą stosować inne zasady ochrony prywatności odnoszące się do informacji, które mogą być podawane przez Państwa podczas odwiedzania ich witryn. Należy uważnie przeczytać zasady ochrony prywatności wszystkich witryn przed podaniem danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację.

W żadnym przypadku firma UNILIN nie może odpowiadać za (dalsze) istnienie takich witryn stron trzecich ani za podawane na nich informacje. Umieszczenie łączy do innych witryn internetowych nie oznacza ponadto, że firma Unilin zgadza się z zawartością takich stron ani nie wskazuje na istnienie jakiejkolwiek formy współpracy lub związku z takimi witrynami.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I MODYFIKACJE

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIENIANIA, MODYFIKOWANIA, DODAWANIA LUB USUWANIA CZĘŚCI TYCH ZASAD W DOWOLNYM MOMENCIE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAJNOWSZĄ WERSJĄ NINIEJSZYCH ZASAD, NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W TEJ WITRYNIE. DALSZE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY PO WPROWADZENIU ZMIAN W NINIEJSZYCH ZASADACH OZNACZA ICH AKCEPTACJĘ. NIE BĘDZIEMY JEDNAK WPROWADZAĆ Z MOCĄ WSTECZNĄ ZMIAN W WYKORZYSTYWANIU PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH BEZ PAŃSTWA ZGODY.

Niniejsze zasady zostały utworzone i obowiązują od 15 stycznia 2013 roku.

MASZ PYTANIA?

Jeśli mają Państwo wnioski lub pytania dotyczące niniejszych zasad bądź jeśli chcą Państwo zaktualizować swoje dane osobowe, prosimy o kontakt:

Unilin BV — dział podłóg 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
Belgia 
Tel. +32 56 675211

Można także przesłać wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego.